17/05/2021
Banner 2

Đăng ký thu phí không dừng ePass Viettel và các trạm chấp nhận áp dụng

Danh sách trạm thu phí của VDTC và nhận đăng ký thu phí không dừng ePass Viettel ngay tại trạm. Tổng số các trạm thu phí […]
26/01/2021
Banner Epass

Điểm trả thẻ thu phí không dừng ePass Viettel miễn phí

Danh sách điểm trả Thẻ thu phí không dừng ePass Viettel miễn phí Tại Hà Nội: Số 26 đường Láng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội […]
01/12/2020
Banner 3

Quy định thu phí không dừng ePass

  Điều 9: Khách hàng không trao đổi với nhân viên Tư vấn nội dung nào khác ngoài nội dung xung quanh việc tạo tài khoản […]