Tất cả những điều cần biết về lịch sử các trạm thu phí đường bộ tại Việt Nam

Tram Thu Phi Dau Giay 1

Trạm thu phí Dầu Giây - Một trạm BOT được triển khai thu phí tự động không dừng của ePass Viettel